Replika dámskych šiat z roku 1900 zo zbierky Historického múzea SNM
pre Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves
zavrieť