Úvodná stránka

 

 

 

  Nehľadáte zástavy,
potrebujete vlajku?

Obecné a mestské
VLAJKY

Obecné a mestské zástavy
 

OBECNÉ ZÁSTAVY, MESTSKÉ ZÁSTAVY:

ŠITIE ZÁSTAV - obecná zástava, mestská zástava:
1. ROZDIEL MEDZI VLAJKOU, ZÁSTAVOU A KORUHVOU:
- vlajka i zástava sú orientované vodorovne (horizontálne), koruhva zvislo (vertikálne)
VLAJKA - vztyčuje sa na vlajkový stožiar, alebo vlajkovú tyč, čomu je uspôsobené aj uchytenie
(spevnený stožiarový okraj listu vlajky, zalisované oká, alebo karabínky pre uchytenie)
ZÁSTAVA - nevztyčuje sa na stožiar, je pevne uchytená so žrďou, s ktorou sa vyvesuje na budovy, alebo nosí v sprievodoch (uchytenie zástavy je tunel na žrď, alebo šnúrky)
KORUHVA - vztyčuje sa na stožiar, tam, kde nie je možné umiestniť vlajku, nikdy však nie na oficiálnej štátnej, či obecnej úrovni. Je predĺžená a pevne uchytená s rahnom. (uchytenie koruhvy je tunel na žrď).
Keďže sa vyvesuje prevažne so štátnymi koruhvami, jej dĺžka by mala zodpovedať štátnym, t.j. pomer strán 2:4; 2:5; prípadne 2:6. Nie je prípustný na koruhvách pomer strán 2:3, ten je určený len pre stolové koruhvičky, (nesprávne nazývané aj "stolové vlajky")

ZDROJ: Ladislav Vrtel : ŠTÁTNE SYMBOLY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
ktorú vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
v spolupráci s Ministerstovm vnútra SR, v Bratislave roku 2010


2. POPIS:
- najrozšírenejší tvar obecných a mestských zástav je v pomere strán 3 :2.
Najbežnejší rozmer je 150 x 100 cm.
Zástavy môžeme najjednoduchšie rozdeliť podľa podľa počtu cípov, t.j. podľa počtu zástrihov.
Zástrih siaha do 1/3 dĺžky zástavy. Podlľa tohoto kritéria da dajú zástavy rozdeliť do troch kategórii:
  1. zástavy bez zástihu (zástavy majú štandardný obdĺžnikový tvar)
  2. zástavy s jedným zástrihom (zástrih je v strede, zástavy majú dva cípy na krajoch)
  3. zástavy s dvoma zástrihmi (zástava má tri cípy - dva na krajoch a jeden v stede)
Zástavy môžu obsahovať rôzny počet látkových polí. Usporiadanie týchto polí je taktiež rôzne, takisto aj farba látok. Najbežnejšie sú zvislé pruhy rozličných šírok a farieb.

Tu uvádzame názorný príklad rozdelenia obecných a mestských zástav podľa počtu zástihov a polí:
Na obrázkoch vpravo sú zobrazené príklady usporiadania farebných látkových polí.
Tvar: Popis tvaru zástavy: Príklady:

Ukážka 1. Obecná a mestská zástava bez zástrihu.
- zástavy sú zošité z rôzneho počtu farebných polí látok,
 ale vyskytujú sa aj jednofarebné zástavy
Ukážka
Ukážka 2. Obecná a mestská zástava s jedným zástrihom.
- hĺbka zástrihu siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na zástave dva cípy
- zástavy môžu byť zošité z rôzneho počtu a tvaru polí látok
Ukážka
Ukážka 3. Obecná a mestská zástava s dvoma zástrihmi.
- hĺbka zástrihov siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na zástave tri cípy
- vrcholy zástrihov sú umiestnené v pomere 1/4 - 2/4 - 1/4 šírky
- zástavy môžu byť zošité z rôzneho počtu a tvaru polí látok
Ukážka

Tu si môžete pozrieť náš      CENNÍK šitia obecných a mestských zástav

Obecné a mestské zástavy s erbom:

- špeciálnym druhom obecných a mestských zástav sú zástavy s obecným, alebo mestským erbom.
Erb obce, alebo mesta je umiestnený prevažne v hornej časti zástavy.
Vyrábame ho zvlášť (vyšívaním z látok) a následne je všívaný do zástavy, čo znamená, že mestský, alebo obecný erb je možné objednať aj samostatne. Pri zložitejších erboch, ktoré nie je možné vyšiť, je potrebné zabezpečiť potlač.

Pre konkrétnu cenovú ponuku, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali e-mailom,
alebo E-mail kontakt formulárom priamo na stránke, zadali požiadavky a pripojili obrázok, alebo nákres.

Ukážky z fotogalérie našich výrobkov:

Obecná zástava
zástava obce Smižany
Mestská zástava
zástava mesta Spišské Podhradie

 
Viac foto...
Naša ponuka šitia: zástava, obecná zástava, mestská zástava, zástava obce, zástava mesta, mestský erb, obecný erb, vyšívaný erb
 
Mapa stránok « Späť   |  Hore hore