Úvodná stránka

 

 

 

  Nehľadáte vlajky,
potrebujete zástavu?

Obecné a mestské
ZÁSTAVY

Obecné a mestské vlajky
 

OBECNÉ VLAJKY, MESTSKÉ VLAJKY:

ŠITIE VLAJOK - obecná vlajka, mestská vlajka:
1. ROZDIEL MEDZI VLAJKOU, ZÁSTAVOU A KORUHVOU:
- vlajka i zástava sú orientované vodorovne (horizontálne), koruhva zvislo (vertikálne)
VLAJKA - vztyčuje sa na vlajkový stožiar, alebo vlajkovú tyč, čomu je uspôsobené aj uchytenie
(spevnený stožiarový okraj listu vlajky, zalisované oká, alebo karabínky pre uchytenie)
ZÁSTAVA - nevztyčuje sa na stožiar, je pevne uchytená so žrďou, s ktorou sa vyvesuje na budovy, alebo nosí v sprievodoch (uchytenie zástavy je tunel na žrď, alebo šnúrky)
KORUHVA - vztyčuje sa na stožiar, tam, kde nie je možné umiestniť vlajku, nikdy však nie na oficiálnej štátnej, či obecnej úrovni. Je predĺžená a pevne uchytená s rahnom. (uchytenie koruhvy je tunel na žrď).
Keďže sa vyvesuje prevažne so štátnymi koruhvami, jej dĺžka by mala zodpovedať štátnym, t.j. pomer strán 2:4; 2:5; prípadne 2:6. Nie je prípustný na koruhvách pomer strán 2:3, ten je určený len pre stolové koruhvičky, (nesprávne nazývané aj "stolové vlajky")

ZDROJ: Ladislav Vrtel : ŠTÁTNE SYMBOLY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
ktorú vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,
v spolupráci s Ministerstovm vnútra SR, v Bratislave roku 2010


2. POPIS:
- najrozšírenejší tvar obecných a mestských vlajok je v pomere strán 3 : 2.
Najbežnejší rozmer je 150 x 100 cm.
Vlajky môžeme najjednoduchšie rozdeliť podľa podľa počtu cípov, t.j. podľa počtu zástrihov.
Zástrih siaha do 1/3 dĺžky vlajky. Podlľa tohoto kritéria da dajú vlajky rozdeliť do troch kategórii:
  1. vlajky bez zástihu (vlajky majú štandardný obdĺžnikový tvar)
  2. vlajky s jedným zástrihom (zástrih je v strede, vlajky majú dva cípy na krajoch)
  3. vlajky s dvoma zástrihmi (vlajka má tri cípy - dva na krajoch a jeden v strede)
Vlajky môžu obsahovať rôzny počet látkových polí. Usporiadanie týchto polí je taktiež rôzne, takisto aj farba látok. Najbežnejšie sú vodorovné pruhy rozličných šírok a farieb.

Tu uvádzame názorný príklad rozdelenia obecných a mestských vlajok podľa počtu zástihov a polí:
Na obrázkoch vpravo sú zobrazené príklady usporiadania farebných látkových polí.
Tvar: Popis tvaru vlajky: Príklady:

Ukážka 1. Obecná a mestská vlajka bez zástrihu.
- vlajky sú zošité z rôzneho počtu farebných polí látok,
 ale vyskytujú sa aj jednofarebné vlajky
Ukážka
Ukážka 2. Obecná a mestská vlajka s jedným zástrihom.
- hĺbka zástrihu siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na vlajke dva cípy
- vlajky môžu byť zošité z rôzneho počtu a tvaru polí látok
Ukážka
Ukážka 3. Obecná a mestská vlajka s dvoma zástrihmi.
- hĺbka zástrihov siaha do 1/3 dĺžky a vytvára na vlajke tri cípy
- vrcholy zástrihov sú umiestnené v pomere 1/4 - 2/4 - 1/4 šírky
- vlajky môžu byť zošité z rôzneho počtu a tvaru polí látok
Ukážka

Tu si môžete pozrieť náš      CENNÍK šitia obecných a mestských vlajok

Obecné a mestské vlajky s erbom:

- špeciálnym druhom obecných a mestských vlajok sú vlajky s obecným, alebo mestským erbom.
Erb obce, alebo mesta je umiestnený prevažne v prednej tretine vlajky.
Vyrábame ho zvlášť (vyšívaním z látok) a následne je všívaný do vlajky, čo znamená, že mestský, alebo obecný erb je možné objednať aj samostatne. Pri zložitejších erboch, ktoré nie je možné vyšiť, je potrebné zabezpečiť potlač.

Pre konkrétnu cenovú ponuku, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali e-mailom,
alebo E-mail kontakt formulárom priamo na stránke, zadali požiadavky a pripojili obrázok, alebo nákres.

Ukážky z fotogalérie našich výrobkov:

Obecná zástava
zástava obce Kláštor pod Znievom
Mestská zástava
zástava mesta Spišská Nová Ves

 
Viac foto...
Naša ponuka šitia: vlajka, obecná vlajka, mestská vlajka, mestský erb, obecný erb, vyšívaný erb
 
Mapa stránok « Späť   |  Hore hore